" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

PRZERWY W PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W 2023 ROKU

Na podstawie § 12 ust. 1 w powiązaniu z § 18 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 10 listopada 2022 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie w porozumieniu z Radą Rodziców podaje do wiadomości wykaz przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego w roku 2023.
Oddział przedszkolny będzie zamknięty:
23 – 27 stycznia, 7 i 11 kwietnia, 2 maja, 9 czerwca, 17 lipca – 14 sierpnia, 27 – 29 grudnia

W okresie ferii zimowych i letnich oddział przedszkolny pełni dyżur w systemie 5-cio godzinnym (8.00 – 13.00), bez dodatkowych zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Dowóz dzieci w czasie, gdy w szkole podstawowej nie odbywają się zajęcia dydaktyczne zapewniają rodzice.

Nr konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie
71 8187 0004 5004 0052 9181 0001
 


Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni

21 marca 2017 roku na konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty zaapelowała do odpowiedzialnych za opiekę nad małoletnimi i wszystkich osób dorosłych o szczególne zwrócenie uwagi na zachowania dzieci dotyczące korzystania przez nie z zasobów cyfrowych. Konferencja, w której uczestniczyły również: p. Agnieszka Kępka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz p. komisarz Dorota Gil z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, została zwołana w związku z uzasadnionymi podejrzeniami o udział uczniów z województwa lubelskiego w grze nakłaniającej do okaleczeń ciała a w skrajnych przypadkach – do samobójstwa jej uczestników. Kurator Oświaty zwróciła się z prośbą do dyrektorów i nauczycieli o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi z nieostrożnego korzystania przez dzieci z zasobów sieci. Zaznaczyła, że z podobnym apelem wystąpił w liście do dyrektorów także resort edukacji; w piśmie minister Anny Zalewskiej zostały zamieszczone również wskazania dla rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu przez dzieci z gier komputerowych. Na zagrożenia z tym związane zwróciły ponadto uwagę p. komisarz Gil i p. prokurator Kępka apelując jednocześnie o kontakt z policją lub prokuraturą w sytuacji zagrożenia lub podejrzeń o próbie nakłaniania dziecka do niezgodnych z prawem postępowań. Uczestnicy konferencji zaapelowali do mediów o włączenie się do akcji informowania rodziców i wszystkich osób dorosłych o zagrożeniach płynących z internetu oraz zwiększenia uwagi poświęcanej dzieciom, a zwłaszcza dozoru związanego z właściwym korzystaniem przez nie z urządzeń cyfrowych.

WAŻNE - Gdzie można uzyskać pomoc?

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Gry komputerowe – oznaczenia

System PEGI (Pan-European Game Information) to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję. Na stronie internetowej www.pegi.info/pl/index/ można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

Pakiet Oświata  OWU - rok szkolny 2022/2023

NNW Oświata  - zgłoszenie szkody

Informacja EURO MEDICA