" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do naszej szkoły, która zapewni Waszym dzieciom bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę, ale przede wszystkim solidną edukację.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczą się i bawią w nowym, przestronnym budynku, mają do dyspozycji odnowiony plac zabaw, a rodzice dobry dojazd do obiektów szkolnych oraz możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej pracującej do godz. 16.00.

Zapisy uczniów odbywają się w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00
(informacja tel. 82 569 07 56, kom. 510 160 891). Na miejscu otrzymacie Państwo odpowiednie wnioski do wypełnienia oraz wszelkie informacje dotyczące rekrutacji.
Zapisu do szkoły dokonują rodzice / prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego dane dziecka (np. odpis aktu urodzenia).

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego
i klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023

L.p. Czynności Terminy
1. Zapisy dzieci, składanie zgłoszeń i wniosków przez rodziców 10 stycznia – 28 marca2022
2. Wywieszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy I SP po 30 kwietnia 2022

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 dotyczy roczników:

2015 (7-latki) – do klasy I Szkoły Podstawowej
2016 (6-latki) – obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub na wniosek rodziców do kl. I SP
2017 (5-latki) – wychowanie  przedszkolne
2018 (4-latki) – wychowanie  przedszkolne
2019 (3-latki) – wychowanie  przedszkolne (przyjęcia 3-latków są uzależnione od utworzenia trzech grup przedszkolnych na nowy rok szkolny)

ZAPRASZAMY

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl.1 SP (spoza obwodu szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. II-VIII SP (spoza obwodu szkoły)

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Okszowie do kl. I-VIII (zamieszkałego w obwodzie szkoły)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego