" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Regulaminy

Regulamin zdalnego nauczania

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii