" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Konkurs recytatorski "Przyroda poezji"

Uczniowie klasy pierwszej: Jakub Raczkiewicz, Paulina Górska, Magdalena Blacha, Przemek Tatarczak, Wiktor Marinow wzięli udział 
w Szkolnym konkursie recytatorskim "Przyroda w poezji" 
I m. zdobył Wiktor Marinow 
II m. Jakub Raczkiewicz 
III . Paulina Górska. 
 Uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy.

II Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II – „Życie Karola Wojtyły – Papieża Polaka”

Dnia 29 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II odbył się po raz
drugi Gminny Konkurs Wiedzy o patronie szkoły. Uczniowie z trzech szkół Gminy Chełm
walczyli o jak najwyższe lokaty udzielając odpowiedzi dotyczących „Życia Karola Wojtyły –
Papieża Polaka”.
Komisja konkursowa w składzie: p. Agnieszka Smętkowska - nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Żółtańcach, p. Renata Szumiło – nauczycielka Szkoły Podstawowej w
Strupinie Dużym, ks. Kanonik Amdrzej Serafińczuk proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Okszowie, p. Robert Gałan – nauczyciel – bibliotekarz Biblioteki
Pedagogicznej w Chełmie dokonała oceny pracy pisemnych oraz prezentacji ustnych
przygotowanych samodzielnie przez uczestników. Na tej podstawie wyłoniono laureatów
poszczególnych kategorii wiekowych.
W kategorii uczniów klas II – III na pierwszym miejscu uplasował się Franciszek
Błeszyński, zaś drugie zajął Jan Wygiera – uczniowie Szkoły Podstawowej w Okszowie.
W kategorii uczniów klas IV i VI – najlepsza okazała się Gabriela Szpunar ze Szkoły
Podstawowej w Strupinie Dużym, drugie miejsce zajął Jakub Kozaczuk ze Szkoły
Podstawowej w Żółtańcach, z której również przyjechała laureatka trzeciego miejsca Oliwia
Powaga.
Spośród najstarszej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII) pierwsze miejsce przypadło
Paulinie Swatowskiej, drugie zajął Bartłomiej Danak, zaś na trzecim uplasował się Michał
Szostak. Laureaci uczą się w Szkole Podstawowej w Okszowie.
Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz uczestnikom Konkursu
dokonali: p. Jolanta Krop – dyrektor Biura Obsługi Szkół Gminy Chełm, p. Eliza Orzeszko –
dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie oraz p. Krzysztof Dziechciaruk
– członek Rady Gminy Chełm.
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w
Okszowie oraz Urząd Gminy Chełm.

Konkurs Plastyczny "Książkostwory"

Uczennice klasy pierwszej: Zofia Połajdowicz i Oliwia Sereda odniosły sukces w Gminnym Konkursie "Książkostwory" zorganizowanym przez CBiK Gminy Chełm. Zosia zdobyła II miejsce, a Oliwia wyróżnienie. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

"Żołnierskie Nuty" 

W IV Powiatowym Konkursie Muzycznym "Żołnierskie Nuty", w Żółtańcach wzięło udział dwóch uczniów z naszej szkoły: 
Leon Białasz z kl. 1 i Jakub Wołosiuk z kl. 2. Leon Białasz zajął II miejsce. 
Gratulujemy.  

XX KONKURS ORTOGRAFICZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OKSZOWIE

27 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie odbył się XX Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II- IV. Przystąpiło do niego 18 uczniów ze szkół Gminy Chełm, których powitała Dyrektor szkoły pani Eliza Orzeszko oraz Dyrektor Biura Obsługi Szkół pani Jolanta Krop. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Chełm pan Wiesław Kociuba. 

W kategorii klas drugich mistrzami ortografii zostali:
I miejsce – Anna Jóźwiak SP w Stołpiu,
II miejsce – Mieszko Czechowski SP w Okszowie,
III miejsce Alicja Peterewicz SP w Żółtańcach.

W kategorii klas trzecich zwyciężyli:
I miejsce – Liliana Mazurek SP w Żółtańcach,
II miejsce – Zofia Hajduk SP w Stołpiu, Kinga Piskorska SP w Żółtańcach,
III miejsce – Dorian Wierzchoń SP w Okszowie.

Zwycięzcami w kategorii klas IV okazali się:
I miejsce – Letycja Jabłońska SP w Żółtańcach,
II miejsce – Wiktoria Wróbel SP w Stołpiu,
III miejsce – Julia Białasz SP w Stawie, Aron Białasz SP w Okszowie. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali, sponsorowane przez Chełmski Park Wodny, bilety wstępu do aquaparku, a zwycięzcy pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminę Chełm. Koordynatorami  konkursu były:  pani Dyrektor Eliza Orzeszko,  pani Marta Pamulska, pani Anna Lepionka, pani Małgorzata Jurczuk – Wróblewska, pani Joanna Tatysiak, pani  Dorota Włochal.  Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu konkursu,a zwłaszcza pani Monice Korniejuk- emerytowanemu pracownikowi Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.Marii Pauliny Orsetti, pani  Annie Pietuch- pracownikowi Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, które od wielu lat wspierają prace komisji konkursowych, a także pani Marzenie Mazurek- Dymczyk- nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Stołpiu.
Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Chełm panu Wiesławowi Kociubie, Dyrektor Biura Obsługi Szkół Gminy Chełm pani Jolancie Krop, Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu panu Ryszardowi Mielniczukowi, a także nauczycielom zaangażowanym w  przygotowanie kolejnego konkursu ortograficznego. 
Piękną część artystyczną przygotowały: pani Ewa Skiba oraz pani Marzena Wieczorek.

Dziękujemy sponsorom nagród: Gminie Chełm, Chełmskiemu Parkowi Wodnemu, fabryce mebli Bodzio oraz firmie Azart.

I Powiatowy Konkurs Ortograficzny “Mistrz Ortografii” dla uczniów klas V- VIII

24 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie odbył się I Powiatowy Konkurs Ortograficzny “Mistrz Ortografii” dla uczniów klas V- VIII, do którego przystąpiło 34 uczestników.

Komisja podczas pracy wyłoniła następujących zwycięzców:
Kategoria klasy 5-6:
I miejsce – Hanna Lipczyńska, Szkoła Podstawowa w Żółtańcach;
II miejsce – Zuzanna Sobczuk, Szkoła Podstawowa w Okszowie;
III miejsce- Bartosz Koss, Zespół Szkół w Sawinie.

Laureatami zostali również:
Pola Pełczyńska, Szkoła Podstawowa w Stołpiu;
Pola Kruk, Szkoła Podstawowa w Żółtańcach;
Michał Heniborg, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dorohusku;
Oliwia Goszczyńska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.

Kategoria kl. 7-8:
I miejsce – Paulina Swatowska, Szkoła Podstawowa w Okszowie;
II miejsce – Patryk Dolecki, Szkoła Podstawowa w Okszowie;
III miejsce – Grzegorz Manaj, Szkoła Podstawowa w Stawie.

Gratulujemy!
Dziękujemy sponsorom nagród: Gminie Chełm, Chełmskiemu Parkowi Wodnemu, fabryce mebli Bodzio oraz firmie Azart.

Konkurs plastyczny
"PORTRET NASZEGO PATRONA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II"

Regulamin Konkursu Plastycznego
   
 I. Cele konkursu:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych - poznanie sylwetki wielkiego Polaka.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci. 
3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci. 

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany do dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie.     
2. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną: "Portret naszego Patrona św. Jana Pawła II".
3. Na odwrocie wpisujemy dane autora pracy (imię, nazwisko, grupa/klasa). 
4. Format pracy A4 lub A3.  
5. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, wyklejanka.  
6. Prace należy składać do 24.05.2024 r. do wychowawców przedszkolnych oraz kl.1-3.  
7. Prace oceni jury powołane przez organizatora. 
8. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni w dniu 29.05.2024 r. 
9. Warunkiem złożenia pracy jest wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych załącznik nr 1 ( dostępny u wychowawców).
10. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie. 

Osoby odpowiedzialne: Anna Gałan, Ewelina Suszko, Sylwia Wierzbicka - Warchałowska.    

Zapraszamy do udziału w konkursie.

WIELKI SUKCES UCZENNICY NASZEJ SZKOŁY

Magdalena Malesza została laureatką III etapu konkursu polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Magda jest zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, ponadto otrzymuje 100 % pkt możliwych do uzyskania.   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Matematyczny sukces Pierwszoklasistów

Uczniowie kl. 1 Leon Białasz, Gabriel Błaszczuk, Wiktor Marinow i Aleksander Łubkowski zakwalifikowali się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego ,, Puchacz Piotr.

Dzień otwarty szkoły

Dzieci z rodzicami uczestniczyły w warsztatach plastycznych...

wraz z postaciami z różnych bajek, zwiedziły szkołę, poszczególne sale...

a na koniec wzięły udział w pokazie meczu piłki ręcznej i same mogło spróbować swych sił podczas gier i zabaw ruchowych.

Sukces Pierwszoklasistów

Uczniowie kl. 1 Oliwia Sereda i Gabriel Błaszczuk zdobyli I miejsce w ,,Szkolnym konkursie plastycznym na najpiękniejszą pisankę”.

Szkolny konkurs plastyczny ,,Na kartkę wielkanocną”

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych, przed Świętami Wielkanocnymi w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie zorganizowany został Szkolny Konkurs Plastyczny „Na najładniejszą kartkę wielkanocną”. Celem konkursu było: popularyzowanie tradycji Świąt Wielkiej Nocy, pobudzanie aktywności twórczej, wzbogacenie warsztatu plastycznego o różnorodne formy i techniki plastyczne oraz promocja twórców i ich prac w środowisku szkolnym. Konkurs adresowany był do uczniów kl. I-IV Uczestnicy konkursu wykonywali kartki świąteczne w formacie A-5 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp. Na konkurs wpłynęło 61 prac. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się dnia 20 marca 2024 r. Komisja brała pod uwagę samodzielność, staranność wykonania i walory artystyczne. Po wnikliwej analizie i ocenie poszczególnych prac jury przyznało 31 nagród oraz 22 wyróżnienia. Pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkie kartki zostały umieszczone na wystawie szkolnej. 
Konkurs przygotowały p. Małgorzata Jurczuk- Wróblewska, p. Anna Lepionka, p. Marta Pamulska, p. Joanna Tatysiak 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Powiatowy Przegląd Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej 

19 III 2024 r. na Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej w Wojsławicach Kolonii Zespół Wokalny z naszej Szkoły wyśpiewał III miejsce. Byli to: Burak Ada, Dolińska Maja, Drzazgowska Julia, Sobczuk Zuzanna, Bukowska Zuzanna, Bochra Weronika, Gościniak Amelia i Magdalena Malesza.  Zespół przygotowała p. Ewa Skiba.

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Przyroda w poezji  

Cele konkursu:
- kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i otaczającej przyrody, 
- rozbudzanie zainteresowań literackich i przyrodniczych, 
- popularyzacja poezji i rozbudzanie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział w organizowanych konkursach,    
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.    
Zasady uczestnictwa:    
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–VIII z podziałem na trzy kategorie: kl. I–III, kl. IV–V, kl. VI-VIII,    
- konkurs będzie miał formę recytacji dowolnego wiersza o tematyce przyrodniczej,    
- chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście do dn. 19.04.2024r., 
- konkurs odbędzie się 25.04.2024r.     
Kryteria oceny:    
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:    
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 
- interpretacja słowna tekstu, 
- kultura słowa,    
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).    

Organizator: 
Biblioteka szkolna  

Festiwal w Dubience 

29. II. 2024 r na V Powiatowym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Dubience Zespół Wokalny z naszej szkoły wyśpiewał II miejsce. Szkołę reprezentowały: Ada Burak, Maja Dolińska, Julia Drzazgowska, Zuzanna Sobczuk, Zuzanna Bukowska, Weronika Bochra, Amelia Gościniak, Sylwia Lubaś i Monika Lubaś. 
Zespół przygotowała p. Ewa Skiba.

Walentynki

Walentynki to święto przypadające 14 lutego. Nazywane jest także Świętem Zakochanych.  Ten dzień upłynął w naszej szkole w bardzo miłej atmosferze. Był okazją do wyznania sympatii, ale również sprawienia radości najlepszym przyjaciołom. 
Poczta walentynkowa dotarła do wielu odbiorców, wywołując na ich twarzach uśmiech.     

III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Przystanek krajobraz- jesień wokół nas"

Uczniowie klasy VII zostali wyróżnieni w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  "Przystanek krajobraz- jesień wokół nas". 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Bambosze są dobre na wszystko

Uczniowie i nauczyciele przemierzali dziś szkolne korytarze w swoich ciepłych bamboszach. Można było spotkać krokodyle, kaczki, koale, a nawet renifery. 
SU dziękuje za zabawę i zaprasza do udziału w kolejnych akcjach.

32 Finał WOŚP

Cała społeczność naszej placówki z ogromnym zaangażowaniem włączyła się w akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedszkolaki i młodsi uczniowie aktywnie dzielili się swoimi oszczędnościami wrzucając je do puszek w szkole, zaś w dniu wczorajszym 22 wolontariuszy prowadziło zbiórkę uliczną na terenie Gminy Chełm. Łącznie udało nam się zebrać ponad 6530 zł. Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom i Rodzicom za pomoc, zaś ludziom Dobrego Serca za wsparcie.

Zabawa choinkowa

19 stycznia w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa, którą poprowadził "Taki Wodzirej". Najpierw, w towarzystwie Elzy, Olafa i króla Juliana, bawiły się dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3, a od 16.00 na parkiecie królowali  uczniowie klas 4-8. Bez wątpienia wszyscy udowodnili, że potrafią się wspaniale bawić.

7 stycznia w parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie zjawiły się anioły ze specjalną misją. Miały za zadanie przypomnieć wszystkim obecnym, co w Święta Bożego Narodzenia powinno być dla nas najważniejsze. Uczniowie kl. 5 oraz 6 wskazywali drogę do Betlejem, przypominając, że rzeczy materialne nie powinny przesłaniać tego, co prawdziwe i ważne: pamięci o drugim człowieku, bliskości, serdeczności i miłości. Jasełka uświetnił występ zespołu wokalnego.  Liczymy na to, że dzisiejszy występ skłonił do przemyśleń i refleksji. 

6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego w parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie uczniowie kl. 2 przedstawili jasełka pt. “Betlejemska pastorałka”. Anioły wraz z pastuszkami wypatrywały  na niebie betlejemskiej gwiazdy, która zaprowadziła ich wprost do nowonarodzonego Syna Bożego. Trzej królowie złożyli dary maleńkiemu Jezuskowi, dzieci wspólnie zaśpiewały kolędę “Aniołek maleńki jak wróbelek”. Występ drugoklasistów uświetnił zespół wokalny. Na koniec wszyscy zebrani  wysłuchali kolędy  "Bóg się rodzi “ zagranej na flecie przez uczennicę klasy 4a- Maję Michalczuk.  

„Tam gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się nadzieja. Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się pokój "

Tegoroczne  jasełka zorganizowane w Szkole Podstawowej w Okszowie przygotowali  uczniowie kl. 5 oraz 6. Anioły,  wskazując drogę do Betlejem, przypomniały  wszystkim, co podczas Świąt Bożego Narodzenia powinno być najważniejsze: miłość, dobro i pamięć o drugim człowieku.  Jasełka uświetnił  zespół wokalny, a także uczniowie kl. 2, którzy zaśpiewali kolędę "Aniołek maleńki jak wróbelek".  "Jezus narodził się bezsilny, abyś ty nigdy się go nie lękał. Narodził się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w jego miłość.  Narodził się w nocy, aby rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością."

Świąteczny  Konkurs Plastyczny w SP w Okszowie 

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych, przed Świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie zorganizowany został Szkolny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2023”.Celem konkursu było: popularyzowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,pobudzanie aktywności twórczej, wzbogacenie warsztatu plastycznego o różnorodne formy i techniki plastyczne  oraz promocja twórców i ich prac w środowisku szkolnym. Konkurs adresowany był do uczniów kl. I-III  Uczestnicy konkursu wykonywali kartki świąteczne w formacie A-5 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi:  rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Na konkurs wpłynęły 55 prac. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się dnia 22 grudnia 2023 r.Komisja brała pod uwagę samodzielność, niekorzystanie z gotowych  elementów staranność wykonania i walory artystyczne. Po wnikliwej analizie i ocenie poszczególnych prac jury przyznało 30 nagród oraz 20 wyróżnień.Wszystkie kartki zostały umieszczone na wystawie szkolnej. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

IX edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Kartka Świąteczna – Przyrodą Malowana”. 

Dnia 12 grudnia 2023 r. w Biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych odbyło się posiedzenie Komisji IX edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Kartka Świąteczna – Przyrodą Malowana”.  Na tegoroczną edycję konkursu zgłoszona została rekordowa ilość kartek świątecznych! Napłynęło 551 prac konkursowych. Komisja oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych. Drogą eliminacji wybrano 10 najładniejszych kartek w każdej kategorii, które następnie podlegały indywidualnej ocenie członków komisji pod względem wartości estetycznych (oryginalności pomysłu i sposobu wykonania) oraz obecności elementów przyrodniczych i krajobrazowych charakterystycznych dla regionu Lubelszczyzny. Komisja zwracała również szczególną uwagę na samodzielność wykonanych prac. Laureatami konkursu zostali uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą sumaryczną ilość punktów. Wśród nich znalazła się uczennica kl. 1 Oliwia Sereda, zdobywając III miejsce. WYNIKI KONKURSU: MIEJSCE III: Oliwia Sereda kl. 1 (Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie) opiekun p. Marta Pamulska

"Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat"

ta właśnie myśl towarzyszyła całej naszej społeczności, która włączyła się w akcję charytatywną skierowaną do podopiecznych Domu Małego Dziecka w Chełmie.  Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali  się w tę inicjatywę. Nasze wspólne działania sprawiły ogrom radości i wywołały wiele uśmiechów . Nasi Mikołaje już dostarczyli upominki.

Rejestracja wolontariuszy na 32. Finał WOŚP już się rozpoczęła! 

Podczas zbiórki, działania Fundacji skupiać się będą wokół płuc po pandemii – zbierane środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mottem tegorocznej zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”.  Jak zostać wolontariuszem WOŚP? Oto kroki, które musisz wykonać:  1. Rekrutacja o Rekrutacja online: zgłoś się przez stronę iwolontariusz.wosp.org.pl i uzupełnij formularz zgłoszeniowy. NASZ SZTAB - GMINA CHEŁM o NUMER 1407. Pamiętaj, że miejsca są ograniczone!  2. W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z szefem sztabu. 3. Trzy możliwości kwestowania: jako wolontariusz, możesz zbierać pieniądze do tradycyjnej skarbonki, za pomocą eSkarbonki online lub łączyć obie formy wsparcia.

Narodowe Święto Niepodległości przypadające 11 listopada - to ważny dzień dla każdego Polaka.

Z tej okazji 10 listopada w Szkole Podstawowej w Okszowie odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie przybliżyli szkolnej społeczności drogę, którą przebyła nasza Ojczyzna, by odzyskać upragnioną wolność. Akademia była dla uczniów niezapomnianą  lekcją historii i patriotyzmu. Recytację pięknych utworów poetyckich uświetniły pieśni w wykonaniu zespołu wokalnego. Uroczystość zakończył taniec z flagami. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą uroczystość.

Wyjazd do CHDKu

7 listopada uczniowie  klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Okszowie  przenieśli się w magiczny świat baśni. A to dzięki udziałowi w spektaklu "Baśnie Tysiąca  i Jednej Nocy,  na który zaprosili ich aktorzy z Teatru Wrocławskiego. Podczas przedstawienia poznali egzotyczne krajobrazy, a także elementy kultury i tradycji Bliskiego Wschodu. Uczniowie spotkali Ali Babę z  czterdziestoma rozbójnikami, Sindbada Żeglarza, a nawet magicznego Dżinna.

Oceanarium

2.11.23r. To dzień poznania kolejnej przygody klasowej dziś byliśmy w oceanarium, a dokładnie to ono przyjechało do nas. Zobaczyliśmy, jak wygląda rafa koralowa oglądając bajkę. Była ona pokazywana w dmuchanej kopule. Wszystkim się bardzo podobało, bo mogliśmy sobie odpocząć od lekcji :)
tekst napisał: Franciszek Błeszyński z klasy 3b

Stalag 319

31.10.23r. W tym dniu pojechaliśmy na cmentarz gdzie byli pochowani żołnierze, którzy walczyli o niepodległość Polski. Każdy mógł przynieść znicz i zapalić go na pomniku. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. 
tekst napisał: Franciszek Błeszyński z klasy 3b

Dnia 31 października 2023 r. uczniowie kl.  I i III b  udali się pod tablicę pamiątkową mieszczącą się na Al. Przyjaźni w Chełmie, aby oddać hołd ofiarom barbarzyńskiej zbrodni dokonanej przez hitlerowców w obozie jenieckim w latach 1941-1944 na 200 tysiącach jeńców wojennych i obywateli polskich, jugosłowiańskich, francuskich, włoskich. Dzieci zapaliły znicze oraz uczciły pamięć jeńców obozu - Stalag 319 minutą ciszy i modlitwą

Ślubowanie kl. 1 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – Tym uroczystym tekstem przysięgi, tegoroczni pierwszoklasiści dnia 27.10.2023 r. na sztandar Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie złożyli swoje pierwsze ślubowanie. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali przed Panią Dyrektor, zaproszonymi gośćmi oraz rodzicami to, czego już się nauczyli w szkole.  Dzieci wspaniale poradziły sobie z tym zadaniem. Pięknie śpiewały, recytowały i odpowiadały na bardzo ważne pytania. Następnie pani dyrektor Eliza Orzeszko symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania na ucznia. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Uroczystość przygotowały: wychowawczyni klasy pierwszej p. Marta Pamulska oraz p. Ewa Skiba- nauczyciel muzyki przy dużym wsparciu rodziców pierwszoklasistów. W poczet uczniów zostali przyjęci: Bejda  Marta, Białasz  Leon, Biernacki  Piotr, Blacha  Magdalena, Błaszczuk  Gabriel, Brudnowski  Bruno, Charkot  Marcel, Górniak  Ksawery, Górska  Paulina, Herbut  Mateusz, Kaczorowski  Igor, Łopaciuk  Maria, Łubkowski  Aleksander, Mariańska  Amelia, Marinow  Wiktor, Peterewicz  Leon, Połajdowicz  Zofia, Raczkiewicz  Jakub, Rudnicka  Lena, Rybak  Filip, Sereda  Oliwia, Tabiszewski  Filip, Żuk  Wiktor.

Wycieczka do huty szkła

20.10.23r. to dzień naszego wyjazdu do huty szkła. Zobaczyliśmy jak są produkowane szklanki, wazony itp. I dowiedzieliśmy się wiele o szkle np. że kolorowe szkło jest z zupełnie innego pisku niż zwykłe. Bardzo nam się podobało i pomimo jesieni mogliśmy zdjąć kurtki. 
tekst napisał: Franciszek Błeszyński z klasy 3b

Spotkanie z funkcjonariuszem policji

3 października odbyło się spotkanie uczniów kl. I- III SP w Okszowie z pracownikiem Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Pan policjant poruszał tematy dotyczące zasad bezpieczeństwa: przypomniał numery alarmowe, zwrócił uwagę na konieczność noszenia odblasków po zmierzchu, mówił o konieczności jeżdżenia w fotelikach lub na specjalnych podkładkach dla dzieci, o właściwym poruszaniu się po chodniku oraz po drodze, przy której nie ma chodnika, o zachowaniu się w przypadku spotkania agresywnego psa, chętnie odpowiadał na wszelkie pytania zadane przez dzieci. 
Na zakończenie spotkania wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Dzień Chłopaka w kl. I

29 września w klasie I odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka. W tym dniu panie z Klasowej Rady Rodziców przygotowały dla chłopców prezenty. Koleżanki z klasy wraz wychowawczynią zaśpiewały sto lat i wręczyły kolegom podarunki. Na zakończenie wszystkie uczennice otrzymały również słodkie upominki. Był to dzień pełen wrażeń, atrakcji i radości. Uroczystość w doskonały sposób posłużyła dalszemu poznaniu i zintegrowaniu grupy.

Udział w akcji  "Sprzątanie świata"

21 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie wzięli udział w kolejnym już finale Ogólnopolskiej Ekologicznej Akcji "Sprzątanie świata". Pierwsza taka inicjatywa w Polsce miała miejsce w 1994 roku. Na początku dzieci uczestniczyły w rozmowie dotyczącej konieczności dbania o środowisko i sposobach segregowania odpadów.

Wycieczka rowerowa

W dniu 21 września 2023r. uczniowie kl. 6a wraz z rodzicami i nauczycielami wybrali się na wycieczkę rowerową nad Zalew w Żółtańcach. Było słonecznie, a jazdę umilały wspólne rozmowy. Droga wiodła przez las i czasami wymagała od uczestników dużej sprawności fizycznej. Wszyscy jednak szczęśliwie dotarli na miejsce. Nad Zalewem odbył się piknik i wspólne zabawy.  W drodze powrotnej był postój na pyszne lody :) Łączna trasa wyjazdu to 42 km. Opiekunami wyjazdu byli: p. Joanna Otkała, p.Agnieszka Madeja-Dyńska, p. Jacek Otkała. Swoją obecnością zaszczyciła nas również p. dyrektor Eliza Orzeszko. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i gotowi na kolejną przygodę.

"Dzień Idola"

Dnia 29 września 2023 r. Samorząd Uczniowski zorganizował tzw. "Dzień Idola".Uczniowie mieli okazję przebrać się za swoich idoli, sportowców, piosenkarzy, youtuberów oraz wybraną postać z filmów. Niektórzy wykazali się pomysłowością i niemałym wysiłkiem w przygotowaniu swojej charakteryzacji. Bawili się przy tym wspaniale. Najlepsze kreacje zostały nagrodzone słodką niespodzianką.
Dziękujemy za udział w zabawie!

Wycieczka do Pszczelej Woli

18 września kl. 2, kl. 3a oraz 3 b uczestniczyły w wycieczce do Pszczelej Woli. Uczniowie odwiedzili jedyne w Polsce Technikum Pszczelarskie. Dzięki wizycie w tym wyjątkowym miejscu,  dowiedzieli się naprawdę wiele o życiu tych owadów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, podczas których wysłuchały ciekawostek dotyczących życia w ulu. Miały okazję obejrzeć pracę miodarki, a nawet zwiedziły budynek, w którym znajduje się inkubator dla pszczół. W Pszczelej Woli mieści się również skansen, a w nim liczne zabytki związane z pszczelarstwem, najstarszy pochodzi z XVII w. Dzieci otrzymały słodkie, miodowe upominki od członków Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy, którzy z ogromną pasją opowiedzieli im, na czym polega praca pszczelarza.  Ta wycieczka na pewno na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników.