" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Grono pedagogiczne 2021 / 2022

Nazwisko
i imię
Funkcja Nauczany
przedmiot
Zera Krystyna Dyrektor Matematyka, informatyka, rewalidacja
Bakun Jolanta Wychowawca kl. 5 Matematyka, geografia
Bochra Paweł Wychowawca kl. 7a Język angielski, wychowanie fizyczne
Dżaman Maria - Religia
Gaj Justyna Wychowawca gr. 3-latków Wychowanie przedszkolne
Grzywaczewska Agnieszka Wychowawca gr. 5/6 latków Wychowanie przedszkolne
Jaroszek Anna Wychowawca kl. 3 Edukacja wczesnoszkolna
Konicka Aneta - Język angielski
Lepianko – Grzywna Małgorzata Wychowawca kl. 8 Historia, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
Lepionka Anna Wychowawca kl. 1b Edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, rewalidacja
Madeja-Dyńska Agnieszka - Wychowanie fizyczne
Małys Barbara Wychowawca gr. 4/5 latków Wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna
Mariańska Irena Bibliotekarz Przyroda, geografia, wychowanie fizyczne
Otkała Jacek - Matematyka, fizyka
Otkała Joanna Wychowawca kl. 4a Matematyka, technika, informatyka, terapia pedagogiczna
Pamulska Marta Wychowawca kl. 2a Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Pawłowska Grażyna - Przyroda, biologia, chemia
Popek Anna Wychowawca kl. 6 Język polski, rewalidacja
Skiba Ewa - Muzyka, biblioteka
Suszko Ewelina - Edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Szyszkowski Krzysztof - Wychowanie fizyczne
Tatysiak Joanna Pedagog, wychowawca kl. 1a Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja
Wieczorek Marzena Wychowawca kl. 7b Język polski
Włochal Dorota Logopeda, Wychowawca kl. 2b Edukacja wczesnoszkolna
Wolszczak Tadeusz Wicedyrektor WOS
Woźniak Agata - Język niemiecki
Zera Wojciech Wychowawca kl. 4b Informatyka, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa