" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Grono pedagogiczne 2023 / 2024

Nazwisko
i imię
Funkcja Nauczany
przedmiot
Eliza Orzeszko
Dyrektor
Bakun Jolanta - Matematyka, geografia
Bochra Paweł Wychowawca kl. 7 Język angielski, wychowanie fizyczne
Gałan Anna
- Religia
Gaj Justyna Opiekun świetlicy
Wychowanie przedszkolne
Grzywaczewska Agnieszka Wychowawca gr. 5/6 latków Wychowanie przedszkolne
Jurczuk-Wróblewska Małgorzata Wychowawca kl. 2
Edukacja wczesnoszkolna
Konicka Aneta - Język angielski
Lepianko – Grzywna Małgorzata Wychowawca kl. 5
Historia, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
Lepionka Anna Wychowawca kl. 3b Edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, rewalidacja
Madeja-Dyńska Agnieszka Wychowawca kl. 4b Wychowanie fizyczne
Małys Barbara Wychowawca gr. 4/5 latków Wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna
Mariańska Irena Bibliotekarz Przyroda, geografia, wychowanie fizyczne
Otkała Jacek - Matematyka, fizyka
Otkała Joanna Wychowawca kl. 6a Matematyka, technika, informatyka, terapia pedagogiczna
Pamulska Marta Wychowawca kl. 1 Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Pawłowska Grażyna - Przyroda, biologia, chemia
Popek Anna Wychowawca kl. 8
Język polski, rewalidacja
Skiba Ewa - Muzyka, biblioteka
Suszko Ewelina - Edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Szyszkowski Krzysztof Wychowawca kl. 4a
Wychowanie fizyczne
Tatysiak Joanna Pedagog, wychowawca kl. 3a Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja
Wieczorek Marzena - Język polski
Włochal Dorota Logopeda Edukacja wczesnoszkolna
Wolszczak Tadeusz Wicedyrektor WOS
Woźniak Agata - Język niemiecki
Zera Wojciech Wychowawca kl. 6b Informatyka, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa