" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Patron szkoły

12 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Okszowie odbyła się podniosła uroczystość – nadanie imienia szkole. Patronem szkoły został wybrany największy z wielkich Polaków: św. Jan Paweł II. Na uroczystość przybyły władze Gminy Chełm, przedstawiciele Delegatury KO w Lublinie, duchowni i wielu znamienitych gości i sponsorów. Rangi wydarzeniu dodał udział Gminnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu pod kierownictwem kapelmistrza pana Mariusza Cichosza.

Jako pierwsza odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Chełm, podczas której radni podjęli uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Okszowie im. św. Jana Pawła II.

Następnie o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego odprawiona została podniosła koncelebrowana msza św., której przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski. Pasterz Diecezji Lubelskiej wygłosił słowa skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców w nawiązaniu do wielkiego zobowiązania jakie podejmuje społeczność szkolna biorąc za patrona tak wielkiego Polaka. W trakcie mszy Arcybiskup poświęcił sztandar szkoły. Po zakończonej celebracji wszyscy udali się do szkoły marszowym krokiem, w rytm melodii granych przez orkiestrę dętą. Sztandar Szkoły Podstawowej w Okszowie nieśli radni z obwodu szkoły: Aleksander Kowalczyk, Krzysztof Dziechciaruk, Andrzej Lewiński. Towarzyszyło im 7 pocztów sztandarowych: z 5 szkół Gminy Chełm, ZSCKR w Okszowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach oraz pozostali uczestnicy uroczystości. Przemarsz zabezpieczali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Chełmie.

W budynku szkoły poświęcono i odsłonięto tablicę upamiętniającą nadanie imienia oraz portret Jana Pawła II namalowany przez p. Katarzynę Matwiejczuk.

Uroczystość na sali gimnastycznej rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego przy akompaniamencie orkiestry. Dyrektor Krystyna Zera powitała wszystkich przybyłych: władze gminy z gospodarzem p. Wiesławem Kociubą, gości honorowych, sponsorów, nauczycieli, uczniów i mieszkańców Okszowa. Przedstawiła historię wyboru Patrona, która realnych kształtów nabrała we wrześniu 2017 r., kiedy to Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac prowadzących do nadania imienia szkole. Zebrano 10 propozycji kandydatów na patrona pochodzących od rodziców, nauczycieli i uczniów. W pierwszej turze wyborów wyłoniono dwóch kandydatów: rotmistrza Witolda Pileckiego i św. Jana Pawła II. Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej obu postaci w grudniu 2017 r. przeprowadzono wybory bezpośrednie, w których brali udział rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Największą liczbę głosów otrzymał św. Jan Paweł II. W styczniu 2018 r. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wystąpili ze wspólnym wnioskiem do Wójta i Rady Gminy Chełm o podjęcie uchwały w sprawie nadania szkole imienia św. Jana Pawła II. W tym samym czasie wystosowano pismo do Kurii Biskupiej w Lublinie na ręce ks. Arcybiskupa z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie przez szkołę imienia św. Jana Pawła II. Po otrzymaniu pozytywnych odpowiedzi rozpoczęto przygotowania zarówno organizacyjne jak i duchowe. Przez kolejne miesiące uczniowie zgłębiali wiedzę o przyszłym patronie, przygotowali prezentacje dotyczące różnych aspektów życia i działalności Jana Pawła II, brali udział w konkursach o patronie, a w pierwszych dniach października 2018 r. uczestniczyli w rekolekcjach duchowych zorganizowanych w szkole. Minione miesiące dla szkoły były też czasem intensywnych przygotowań organizacyjnych, zaprojektowania sztandaru, opracowania hymnu, logo, pozyskanie sponsorów oraz realizacji długiej listy innych ważnych spraw związanych z uroczystością.

Po wystąpieniu dyrektora głos zabrał Wójt Gminy Chełm p. Wiesław Kociuba. Następnie odbyło się symboliczne wbicie gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru. Konferansjerzy: p. Marzena Wieczorek i p. Paweł Bochra wyczytywali kolejne osoby uhonorowane tym aktem. Po tym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły, która następnie przekazała sztandar uczniom. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Orkiestra zagrała krótką wiązankę pieśni patriotycznych akcentując obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Głos zabrali zaproszeni goście przekazując najlepsze życzenia dla całej społeczności szkolnej. W trakcie dalszej części uroczystości wręczone zostały nagrody uczestnikom konkursów związanych z postacią patrona – konkursu plastycznego i literackiego. Uczniowie szkoły zaprezentowali część artystyczną w postaci pięknego montażu słowno – muzycznego. Na zakończenie uroczystości podziękowania dla wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w organizację tego wydarzenia złożyła dyrekcja szkoły: p. Krystyna Zera i p. Tadeusz Wolszczak.

Wszyscy zgromadzeni otrzymali foldery pamiątkowe oraz zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany w nowym budynku oddziału przedszkolnego. Błękitne niebo i piękny letni dzień dopełniły niezwykłości tego dnia, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.Galeria zdjęć

Hymn Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie

I.  Janie Pawle drugi, nasz wielki patronie
Uczniów weź w opiekę oraz grono całe
Byśmy wszyscy mogli przez Twe święte dłonie
Przynieść Bogu, Polsce oraz szkole chwałę.  

Ref.  Wymagać codziennie od siebie musimy
Siać dobro wokoło, rzetelnie pracować
Pod Twoim imieniem teraz się uczymy
Pomóż nam wzorowo w życiu się zachować.  

II.  Chcemy twoje słowa stosować w praktyce
By przyjaźń i dobro wśród nas panowały
Dalekie i bliskie zwiedzać okolice
Mieć wygodne buty, aby przejść świat cały.  

Ref.  Wymagać codziennie od siebie musimy
Siać dobro wokoło, rzetelnie pracować
Pod Twoim imieniem teraz się uczymy
Pomóż nam wzorowo w życiu się zachować.  

III.  My okszowska szkoła obowiązek mamy
Godnie nosić imię Papieża – Polaka
Patriotą być szczerym, nigdy nie dać plamy
Dbać o honor szkoły, powinność w nas taka.  

Ref.  Wymagać codziennie od siebie musimy
Siać dobro wokoło, rzetelnie pracować
Pod Twoim imieniem teraz się uczymy
Pomóż nam wzorowo w życiu się zachować.

Autor słów:    Tadeusz Wolszczak
Muzyka:          Bogdan Depta

Życiorys św. Jana Pawła II – wierszem pisany

1.       Osiemnasty maja, roku dwudziestego
         W wadowickim rynku, tuż obok kościoła
         Urodził się chłopiec, Karol imię Jego
         Nazwisko Wojtyła, natura wesoła.
2.      Miał mamę Emilię, co dom prowadziła
         I tatę Karola, On w wojsku pracował
         W młodym wieku matuś świat ten opuściła
         Podczas drugiej wojny już ojca pochował.
3.      Siostra Olga zmarła tuz po urodzeniu
         Brat Edmund ratując ludzi od choroby
         Jako młody lekarz odszedł w poświęceniu
         A Karol pozostał silny, sprawny, zdrowy.
4.      W Wadowicach przyjął sakramenty pierwsze
         Maturę otrzymał, też u Wadowity
         Chodził na kremówki, czasem pisał wiersze
         A w meczach piłkarskich bramkarz znakomity.
5.      Wybrał na swe studia krakowską wszechnicę
         Za rok przyszli Niemcy i zamknęli szkołę
         Zatrudnił się zaraz w chemicznej fabryce
         I w kamieniołomach pracował z mozołem.
6.      Gdy biskup Sapieha , seminarium stworzył
         Podziemne i tajne w Krakowie królewskim
         Przed Karolem nowy świat się więc otworzył
         Chciał On już od dawna być sługą niebieskim.
7.      Teatr Rapsodyczny współorganizował
         Poezją się parał, pisał poematy
         Teologię także w UJocie studiował
         Wszystko w konspiracji -  życiorys bogaty.
8.      Święcenia kapłańskie po wojnie przyjmuje
         Do Rzymu wyjeżdża się doktoryzować
         W okresie wakacji z Polonią pracuje
         W teologii będzie się specjalizować.
9.      Wprost do Niegowici z Italii powraca
         Zostaje wikarym w tamtejszej parafii
         Później do Floriana, taka Jego praca
         Duszpasterz studentów to świetnie potrafi.
10.    Przyjaźnią, dobrocią, życzliwą postawą
         Kupuje umysły i serca młodzieży
         Mazurskim kajakiem i dobrą zabawą
         Pokazuje młodym Boga jak należy.
11.     Na narty zabiera w tatrzańskie
         Karpaty Studencką brać młodą i zapał niezmierny
         I z wypraw tych każdy powraca bogaty
         A górom i nartom pozostanie wierny.
12.    Wujaszkiem nazwała Go studencka wiara
        Studia z filozofii w ten czas podejmuje
        Etyką chrześcijańską w swej pracy się para
        Z wartości Schelera się habilituje.
13.    Z Lublinem związany bo na KUL przybywa
        Teolog moralny, profesor etyki
        I w latach komuny, gdzie kłamstwo wygrywa
        Nie boi się presji bezbożnej krytyki.
14.   Wśród swoich następców wspomnieć przyszła pora
        Pozostawił księży Stycznia, później Szostka
        Ten ostatni uczył etyki autora
        I w jego mniemaniu, nie jest to drobnostka.
15.   Lat trzydzieści osiem miał biskupem został
        Pomocniczym w domu, tytularnym włoskim
        Pięć lat później sakrę już kolejną dostał
        Był arcybiskupem w kościele krakowskim.
16.   W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku
        Arcybiskup Karol brał udział w soborze
        I w pięciu synodach mój miły człowieku
       Tym samym wysławiał święte imię Boże
17.   Twórca i myśliciel w Pana zapatrzony
        Nauczyciel życia oraz moralności
        W Bożym Miłosierdziu cały zagłębiony
        Przyjaciel Maryi, życia i radości.
18.   Przemierzał pociągiem trasę do Lublina
        Dwadzieścia lat uczył młode pokolenia
        Z Jego nauk wyrósł chłopiec i dziewczyna
        Co oblicze Ziemi na piękniejsze zmienia.
19.   Siedemdziesiąt osiem, to rok dwóch konklawe
        Na pierwszym wybrano Włocha na papieża
        Na drugie pojechał i na dobrą sprawę
         Został w Watykanie, powracać zamierzał.
20.   Szesnasty październik, Polak jest papieżem
         Sytuację taką przewidział Słowacki
         W kraju trwa szaleństwo, bo przywódcą w wierze
        Pozostał kardynał słowiański i lacki.
21.    Lud wierny świętuje , historia się dzieje
        Władza zszokowana . Co na to Sowieci?
        Co teraz z ustrojem? Czy się nie zachwieje?
        Co się w kraju zmieni? Ile głów poleci?
22.   A Jan Paweł Drugi kochający ludzi
        Pontyfikat cały Maryi powierza
        Miłość i nadzieję w twardych sercach budzi
        Chrystusowi życie Swoje wnet zawierza.
23.   Aż dwadzieścia sześć lat na papieskim tronie
        Wiele zdarzeń ludzkich, świat się bardzo zmieni
        Dużo dobra przejdzie poprzez
        Jego dłonie Historię narodów człowiek ten odmieni.
24.   Sto cztery pielgrzymki, wszystkie kontynenty
        A szczególnie kochał górskie okolice
        Na placu w Warszawie pomógł Mu – Duch Święty
        Zstępując odnowił tej Ziemi oblicze.
25.   Gościł dostojników i licznych pielgrzymów
        Na placu piotrowym robił audiencje
        Odwiedzał parafie jako biskup Rzymu
        Ogłaszał dogmaty bo miał kompetencje.
26.   Lecz Jego wrogowie wciąż się nie poddają
        I organizują zamach na papieża
        Podczas audiencji dwa strzały padają
        Komuna z islamem wtedy się sprzymierza.
27.   Ale Matka Boska chroni syna swego
        Który Jej powierza w Fatimie swe życie
        Z powodu zamachu, to pewnie dlatego
        Papież już nie czuje się tak znakomicie.
28.   Z roku na rok słabną Moskwy poplecznicy
        Solidarność w Polsce, mur berliński runął
        A Związek Sowiecki ostatnie dni liczy
        W Jesieni Narodów duch wolności sfrunął.
29.   W Europie nowe państwa już stworzone
        Wolność i religia wróciły do szkoły
        Rosjanin do cerkwi może zabrać żonę
        Więcej jest uśmiechów i nastrój wesoły.
30.   W swoim panowaniu nad łacińską wiarą
        Nawiązuje kontakt z młodzieżą serdeczny
        Światowe Dni Młodych idą pełną parą
        Przyjaźń i modlitwa to azyl bezpieczny.
31.    Pośród miast, gdzie dni te się organizuje
        Mamy Częstochowę, świątynię Polaków
        Przyjeżdża Jan Paweł i Polska świętuje
        Bo odwiedza kraj swój, największy z rodaków.
32.   Pisze encykliki, listy, adhortacje
        Tworzy konstytucje i wydaje bulle
        Jeszcze wieczorami robi adnotacje
        Na swoje słabości nie zważa w ogóle.
33.   Z choroba się zmaga, lecz ciągle pracuje
        Odprawia Msze święte, światu błogosławi
        Po Włoszech i świece jeszcze podróżuje
        Jednak coraz rzadziej, bo słabość Go trawi.
34.  Pontyfikat przyniósł dar kanonizacji
        Prawie pięćset osób zostało świętymi
        Wiele dokonano beatyfikacji
        Ponad tysiąc trzysta błogosławionymi.
35.   A ostatnia droga krzyżowa w tym życiu
        Nie tam w Koloseum jak zawsze co roku
        Tylko przed ekranem, tak jakby w ukryciu
        Z krucyfiksem w ręku z Chrystusem u boku.
36.   Dnia drugiego kwietnia dwa tysiące piąty
        Odchodzi z tej Ziemi, On – Jan Paweł Drugi
        Dwieście sześćdziesiąty czwarty Ojciec Święty
        Wita w Domu Ojca, wkracza w Jego progi.
37.   A podczas pogrzebu wiatr księgę zamyka
        Ziemskiego pobytu Papieża Wielkiego
        I doczesne szczątki Piota Bazylika
        Otuliła światłem żywota wiecznego.
38.   W dniu pierwszego maja w roku jedenastym
        Jest błogosławionym – beatyfikacja
        No a znowu w kwietniu, już w roku czternastym
        Jan Paweł jest świętym, to kanonizacja.
39.   W roku osiemnastym Szkoła Podstawowa
         Obchodzi swe święto, nadanie imienia
         To święty Jan Paweł przybył do Okszowa
         Patronować szkole i budzić sumienia.
40.   Październik dwunasty to dzień tego święta
         Szesnasty październik to dzień patronalny
         Niech daty te dobrze każdy zapamięta
         Dla naszej historii to fakt niebanalny.
41.    Jego Ekscelencja, Arcybiskup Budzik
        Odprawił Mszę świętą, koncelebrowaną
        W asyście dwóch księży oraz setek ludzi
        Sztandar poświęcono i pieśni śpiewano.
42.  Nadeszło stulecie urodzin Patrona
        Przez diakona Kubę w okszowskim kościele
       Tablica kamienna jest już poświęcona
        Z powodu pandemii było na niewiele.
43.   A koronawirus? On nas nie pokona
        Na frontonie szkoły Jana Pawła postać
        W dniu Jego urodzin godnie jest uczczona
         I tutaj powinna już na zawsze zostać.
44.   Powinna zagościć w sercach społeczności
         Dzieci, ich rodziców i nauczycieli
         Wszystkich pracowników oraz naszych gości
         Byśmy miłość, wiarę i nadzieję mieli.
45.    Dzieje te pisałem roku dwudziestego
         Będąc szkoły swojej wicedyrektorem
         W miejscowości Okszów, czasu majowego
         Gdy Krystyna Zera była dyrektorem.
46.   A na czele gminy stał Wiesław Kociuba
         Zastępcą był Jego sam Lucjan Piotrowski
         Oraz nasi radni, to tej gminy chluba
         Aleksander, Krzysztof – chłopcy z naszej wioski.
47.    No i trzeci Andrzej z obwodu tej szkoły
         Na gwoździach sztandaru wszyscy się znajdują
         W tym Artur Kubacki, człek bardzo wesoły
         Radni pod przewodem jego obradują.
48.   Andrzej Jaroszyński rodzicom przewodził
         A ksiądz Serafińczuk na parafii czele
         I nie będę więcej się nad tym rozwodził
         Obaj zasłużyli się w Naszym Kościele.
49.   Był Czesław Semeniuk Sołtysem Okszowa
         W dekanat ksiądz Piłat wkładał wiele troski
         Starosta Deniszczuk to powiatu głowa
         Na czele oświaty minister Piontkowski.
50.    Premier Morawiecki słowa wolno ważył
         Prezydentem Polski był pan Andrzej Duda
         W czasie gdy maseczkę nosiłem na twarzy
         Kiedy epidemii przyszła ciężka próba.
51.    Zapytacie po co dane te spisałem
        Odpowiem sumiennie, że dla potomności
        Dla przyszłych pokoleń tak się postarałem
        By znały historię swojej miejscowości.
52.   Aby pamiętały , kto w powiecie, w gminie
        Kto w kościele, w państwie funkcje swe sprawował
        Że koronawirus zagrażał rodzinie
        Żeby się ślad małej ojczyzny zachował
53.   Lecz główną postacią mojej opowieści
        Jest nasz Ojciec Święty sam Jan Paweł Wielki
        To dla Jego chwały zawarłem te treści
        Niech weźmie w opiekę nas oraz lud wszelki.
54.  Ja Tadeusz Marek pisałem z zamiarem
        By moi uczniowie Patrona poznali
        By przykład Papieża wzmacniał u nich wiarę
        Żeby się na dobrych wzorcach wychowali.

Tadeusz Marek Wolszczak
Okszów, maj 2020 r.