" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Dokumenty

Program wychowawczo - profilaktyczny 2021-2022

Punktowy system oceniania zachowania

Plan pracy szkoły 2021-2022 r.