" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Przygoda w krainie książek!!! – przypomnienie i ciąg dalszy.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Wielkiej Ligi Czytelników. Od października 2022r. czytali wskazane przez koordynatora książki i rozwiązywali na ich podstawie testy. Dzieci z klas I – III, które uzyskały potrzebne sprawności, pisały test kwalifikacyjny (etap szkolny konkursu). Mistrzem Szkoły został Szymon Hałaj, I Wicemistrzem – Jakub Łobejko, a II Wicemistrzem - Ada Burak. W etapie powiatowym cała trójka jako zespół rozwiązywali test online dotyczący książki Emilii Becker „Marcel i czas”. Ich praca okazała się najlepsza i przyniosła im tytuł Mistrzów Powiatu, co pozwoliło uczniom zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego. Podczas tej rundy czytali książkę „Smopsy” Justyny Bednarek, a następnie rozwiązywali test. Również i w tym etapie uzyskali tytuł Mistrza. Kolejnym szczeblem „Przygody w krainie książek!!!” był etap ogólnopolski. Tym razem test dotyczył znajomości treści książki Tomasza Samojlika „Tarmosia”. Efektem ostatnich zmagań było uzyskanie przez naszych uczniów tytułu II Wicemistrza Polski. Serdecznie gratulujemy! Zespół na każdym etapie przygotowywała i wspierała pani Irena Mariańska – nauczyciel bibliotekarz.

Spotkanie z pisarką

11 maja gościliśmy w naszej bibliotece autorkę książek dla dzieci. Pani Monika Korniejuk opowiadała jak powstawały jej „małe” dzieła. Napisała i wydała książeczki pt. „Przygody chomiczka Marusia”, „Zbuntowany jeżyk”, „O listku ratowniku”, „Mój przyjaciel Merezik” (dalsze przygody chomiczka Marusia). Uczniowie z klas 0 – III mieli wiele pytań i propozycji tematów do następnych opowiadań. Dzieci mogły kupić książki p. Moniki z indywidualną dedykacją. Było to niezwykłe i ciekawe spotkanie.

Czytamy dzieciom

                  3 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zorganizowana została akcja czytania książek dla uczniów klas I-III. Pani dyrektor szkoły, rodzice i nauczyciele bibliotekarze czytali lektury o różnej tematyce. Dzieci z zaciekawieniem słuchały tekstów, żywo reagując na sytuacje opisywane w książkach.

„Poezja jest w nas”

W dniu 23.03.2023r. w naszej bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Uczestniczyło w nim 28 uczniów z kl. I – VIII. Dzieci recytowały wiersze Jana Brzechwy (kl.I–III), Danuty Wawiłow (kl.IV–V), Wisławy Szymborskiej (kl.VI-VIII). Jury przy ocenie brało pod uwagę dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Wyłoniono następujących laureatów: 
kategoria klas I – III: 
- Klasa 1: I miejsce – Wygiera Jan II miejsce –Łukaszczuk Lena III miejsce –Czechowski Mieszko, Kuszynow Mark 
- Klasy 2: I miejsce – Połajdowicz Gabriela II miejsce – Bochen Agata III miejsce – Zuzanna Drzewiecka 
- Klasy 3: I miejsce – Michalczuk Maja, Oleszczuk Lilianna II miejsce – Drzazgowska Julia III miejsce – Lena Herbut Wyróżnienie - Szymon Hałaj, Borkowski Bruno kategoria klas IV - V: 
I miejsce – Słomczyńska Wiktoria II miejsce – Sobczuk Zuzanna Wyróżnienie – Kowalczyk Patryk, Nowosad Anna 
kategoria klas VI - VIII: I miejsce – Malesza Magdalena II miejsce – Traczuk Justyna Wyróżnienie - Włodarczyk Karolina, Wójtowicz Nikola 
Gratulujemy!

Przygoda w krainie książek!!!

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Wielkiej Ligi Czytelników. Od października 2022r. czytali wskazane przez koordynatora książki i rozwiązywali na ich podstawie testy. Dzieci z klas I – III, które uzyskały potrzebne sprawności, pisały test kwalifikacyjny (etap szkolny konkursu). Mistrzem Szkoły został Szymon Hałaj, I Wicemistrzem – Jakub Łobejko a II Wicemistrzem - Ada Burak. Pozostali uczestnicy otrzymali następujące tytuły: Znakomitego Czytelnika – Milena Kubiak, Julia Drzazgowska, Michał Piotrowski; Aktywnego Czytelnika – Oliwia Nafalska, Maciej Wituch, Oskar Stojański. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się trzy osoby - mistrz i wicemistrzowie. Uczniowie Ci tworzyli zespół, rozwiązywali test online - składał się ze 150 pytań do książki „Marcel i czas” Emilii Becker. Zostali Laureatami Powiatu i uzyskali tytuł Mistrza Powiatu. Teraz czas na etap wojewódzki, będziemy czytać książkę „Smopsy” Justyny Bednarek.

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 
,,Poezja jest w nas”

Cele konkursu:  
- popularyzowanie twórczości wybranych poetów, 
- rozwijanie zdolności recytatorskich, 
- zainteresowanie uczniów poezją, 
- zachęcanie do występów, 
- prezentacja umiejętności uczniów, 
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
Zasady uczestnictwa: 
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII w trzech kategoriach: 
uczniowie klas I – III, IV–V oraz VI-VIII, 
- konkurs będzie miał formę recytacji utworu poetyckiego autora wskazanego dla poszczególnych kategorii: 
kl. I - III – Jan Brzechwa 
kl. IV – V – Danuta Wawiłow 
kl. VI – VIII – Wisława Szymborska 
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do nauczycieli bibliotekarzy do dnia 20.03.2023r. 
Termin konkursu: 23.03.2023r. godz. 9.45 
Kryteria oceny: 
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 
- interpretacja tekstu, 
- kultura słowa, 
- ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ). 
Organizator konkursu - nauczyciele bibliotekarze.

Projekty edukacyjne

14 i 19 grudnia odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przygotowane przez uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Dzieci zachęcały do czytania nowo zakupionych książek pokazując wykonane plakaty, albumy, gazetki, lapbooki i prezentacje multimedialne.

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego „Książka, którą chcę polecić innym”

  Kategoria klas I – IV: - Klasa 1: I miejsce – Antoni Błeszyński II miejsce – Nikola Wronka III miejsce – Gabriela Głos, Nikola Zalichta - Klasa 2: I miejsce – Zuzanna Drzewiecka, Maciej Wituch kl. 2a II miejsce – Milena Kubiak, Albert Łukaszczuk kl. 2a, Franciszek Błeszyński kl. 2b III miejsce – Miłosz Kosiniec, Antoni Pakuła kl. 2a - Wyróżnienie: Jagoda Sosińska, Zuzanna Kaszuba kl.2a - Klasa 3: I miejsce – Kuba Łobejko, Julia Drzazgowska kl. 3b II miejsce – Oliwia Nafalska, Antoni Kosiniec kl. 3b III miejsce – Mateusz Chmielnicki, Michał Radomski kl.3b - Wyróżnienie: Ada Burak kl. 3a, Michał Piotrowski kl.3b   W kategorii klas V – VIII nie wpłynęła żadna praca.

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

30 listopada 20022r. w odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika biblioteki. Uroczystość rozpoczęła się krótką częścią artystyczną w wykonaniu uczniów kl. I oraz IIIa. Po zaprezentowaniu wierszy i piosenek dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor K. Zera pasowała je na czytelników. Z tej okazji pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki.

Wizyta w „Komnacie czarownic”  

W dniach 14 - 16.11.2022r. uczniowie klas I – IV uczestniczyli w spektaklu pt. „Komnata czarownic”, który przygotowali pracownicy Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie. Inspiracją do wystawienia spektaklu była książka Zbigniewa Dmitrocy pt. ,,Księga czarownic”. Dzieci przygotowały się to tego spotkania poprzez ubiory nawiązujące do „świata czarownic i wróżek”. Wspólnie z aktorami wypowiadały różne zaklęcia, tańczyły i śpiewały. Wspaniała gra i dekoracja „komnaty” dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy za zaproszenie. 
Zdjęcia: Piotr Bielecki Fotografia  
1. Organizator:  biblioteka szkolna 
2. Cele konkursu
- poznawanie nowości bibliotecznych 
- propagowanie książek oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 
- popularyzacja czytelnictwa i książek dla dzieci i młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki  szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji zakupionych w ramach NPRC 
- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu 
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych 
- zachęcenie do rozwijania fotograficznego hobby 
3. Uczestnicy
Konkurs plastyczny – uczniowie klas I – IV 
Konkurs fotograficzny – uczniowie klas V - VIII 
4. Prace konkursowe: 
- samodzielne  wykonanie pracy plastycznej w formie kolażu (uczniowie klas I – IV) nawiązującej do przeczytanej książki (spośród zakupionych w ramach NPRC– informacja na stronie biblioteki i u bibliotekarza); 
- zrobienie sleeveface lub zdjęcia przedstawiającego siebie przebranego za postać z książki (spośród zakupionych w ramach NPRC – informacja na stronie biblioteki i u bibliotekarza; uczniowie klas V-VIII); 
Sleeveface – zdjęcia przedstawiające osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki lub czasopisma częścią ciała; w efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, śmieszne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. Należy tak zapozować lub ustawić się do zdjęć, aby poza stała się „elementem” okładki, który „wychodzi” poza papier. 
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę 
- format pracy: plastycznej - A4, fotograficznej – A5 - prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać następujące informacje:  
imię i nazwisko wykonawcy pracy 
klasę 
autora i tytuł książki 
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 28.11. 2022r. 
6. Komisja konkursowa powołana przez organizatora przy ocenie prac weźmie pod uwagę: 
Zgodność z tematyką konkursu 
Walory estetyczne pracy 
Samodzielność wykonania 
Dobór technik plastycznych 
Oryginalność 

Regulamin konkursu plastyczno – fotograficznego
„Książka, którą chcę polecić innym”
    

Wyniki Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

Kategoria klas I – III: 
- klasa 1: I miejsce – Jan Wygiera II miejsce – Jakub Wołosiuk 
- klasa 2a: I miejsce – Patryk Gierun II miejsce – Mikołaj Powaga III miejsce – Miłosz Kosiniec 
- klasa 2b: I miejsce – Maja Polakowska II miejsce – Franciszek Błeszyński III miejsce – Franciszek Woźny, Dorian Wiechrzoń 
- klasa 3a: I miejsce – Szymon Hałaj II miejsce – Lena Herbut III miejsce – Ada Burak    
- klasa 3b: I miejsce – Michał Piotrowski II miejsce – Michał Radomski III miejsce – Maja Dolińska    
Kategoria klas IV - VI: 
I miejsce – Zuzanna Sobczuk    
II miejsce – Weronika Bochra, Weronika Kuryluk 
III miejsce – Patryk Kowalczyk    
Kategoria klas VII - VIII: 
I miejsce – Jakub Gałkowski 
II miejsce – Nikola Wójtowicz 
III miejsce - Karolina Włodarczyk, Nadzieja Anna 
Komisja konkursowa wyłoniła finalistów etapu szkolnego – Mistrzów Pięknego Czytania, którzy reprezentować będą szkołę w etapie międzyszkolnym V Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania – Edycja 2022: „W cieniu wojny” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie: 
Klasy I – III – Gabriela Połajdowicz 
Klasy IV – VI – Zuzanna Sobczuk 
Klasy VII – VIII – Olivier Wanarski

Narodowe Czytanie

  30.09.2022r. w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. W tym roku wspólnie czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Na wstępie uczniowie odczytali list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz przybliżyli sylwetkę naszego wybitnego wieszcza. Do wspólnego czytania włączyli się: pani dyrektor – K. Zera, która zaprezentowała balladę pt. „Pani Twardowska”, dokonując jej wspaniałej, prawdziwie aktorskiej interpretacji, pan wicedyrektor – T. M. Wolszczak, przedstawiciel rodziców – p. M. Nadzieja, zaproszeni nauczyciele – p. M. Wieczorek, p. P. Bochra, panie bibliotekarki – p.I. Mariańska i p. E. Skiba, uczniowie z klasy VIIIa oraz VIIIb. Wspaniała dekoracja i słowo wygłoszone przez pana dyrektora przybliżyły dzieciom genezę powstania utworu i zachęciły do sięgnięcia po tę lekturę.

29 września 2022r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  Dzień ten został ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy we wrześniu 2001 roku. Od tego czasu co roku obchodzony jest 29 września, w rocznicę urodzin Janiny Porazińskiej - autorki książek dla  dzieci i młodzieży.    
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do tej akcji!

Bajki baletowe dla dużych i małych.

Dnia 22 IX 2022r., w ramach współpracy miedzy bibliotekami, uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni przez p. Irenę Wawerską – dyrektor CBiK w Okszowie, na zajęcia edukacyjne „Bajki baletowe dla dużych i małych”, które poprowadziła p. Renata Jakimiuk, krytyk tańca i baletu. Dzieci wysłuchały fragmentu książki „Coppelia” K. Gardziny, obejrzały balet stworzony na podstawie ww. lektury oraz uczestniczyły w mini warsztatach tanecznych. 
Wszystkim zajęcia bardzo podobały się, zwłaszcza taniec wzbudził wiele pozytywnych emocji. 
Dziękujemy za zaproszenie.

Książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie

1. Ahard M. – Chcę kota i normalnych rodziców.
2. Aloha, Scooby-Doo! Śledztwa tajemniczej spółki.
3. Antczak K. – SOS Pies.
4. Bąkiewicz G. – Ato historia! Ada strażniczka skarbu.
5. Bąkiewicz G. - Mamy niepodległość.
6. Bąkiewicz G. – To potworna wojna.
7. Bąkiewicz G. – To śmieszna i straszna PRL.
8. Bednarek J. – Zielone Piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują.
9. Bergstrom G – Albert i tajemniczy Molgan.
10. Bergstrom G- Urodziny Albetra
11. Bergstrom G- Albetr i Mika.
12. Bergstrom G- Albetr i potwór.
13. Bergstrom G. – Albercie, ty złodzieju.
14. Bishop S. – 44 maleńkie sekrety.
15. Boooth A. – Magiczne królestwo ptaków. Śpiące kolibry.
16. Boooth A. – Magiczne królestwo ptaków. Zaklęte łabędzie.
17. Braun D. – Dinozaury od A do Z.
18. Bright R. – Wilk, który się zgubił.
19. Calfer E. – Artemis Fowl.
20. Carroll E. – Aż do chmur!
21. Cauchy V. – Kropka i kreska.
22. Chapman L. – Kraina syren. Dryfujący las.
23. Chapman L. – Kraina syren. Królestwo koralowców.
24. Chapman L. – Kraina syren. Lodowiec olbrzym.
25. Chien Chow Chine A. – Gucio się cieszy.
26. Chien Chow Chine A. – Gucio się niecierpliwi.
27. Chien Chow Chine A. – Gucio się wstydzi.
28. Chylińska A. – Zezia i wszystkie problemy świata.
29. Chylińska A. – Zezia, Giler i Oczak.
30. Chylińska A. – Zezia, miłość i bunt na statku.
31. Chylińskia A. – Anka Skakanka.
32. Cichoń W. – Co słychać Cukierku?
33. Cichoń W. – Dasz radę Cukierku.
34. Cichoń W. – Dziękuję Ci Cukierku.
35. Cichoń W. – Gdzie jesteś Cukierku?
36. Cichoń W. – Masz rację Cukierku.
37. Cichoń W. – Popraw się Cukierku.
38. Cichoń W. – Trzymaj się Cukierku.
39. Combrzyńska – Nogala D. – Bezsenność Jutki. Seria: Wojny dorosłych – historie dzieci.
40. Combrzyńska – Nogala D. – Syberyjskie przygody Chmurki. Seria: Wojny dorosłych – historie
dzieci.
41. Czaban H. – Cały ten czas.
42. Davidson Z. – Antek i potworki. Potworki w drodze.
43. Davidson Z. – Antek i potworki. Potworki w samolocie.
44. Dąbrowska A. – Za duży na bajki.
45. Dixon A. - Błyskawica. Drużyna superbohaterki.
46. Dixon A. - Błyskawica. Niezwyczajna dziewczyna.
47. Eliopulos N. – Tryb czytania. Minecraft. Górskie wyzwanie.
48. Ende M. – Momo.
49. Fabianowska M. - Zagmatwane zabory. Seria: Horrrendalna historia Polski.
50. Fabianowska M. – Nieznośna niepodległość.
51. Fagan C. – Sekretne życie Grety O.
52. Flanagan J. – Cesarz Nihon -Ja. Tom 10.
53. Flanagan J. – Czarnoksiężnik z północy. Tom 5.
54. Flanagan J. – Halt w niebezpieczeństwie. Tom 9.
55. Flanagan J. – Klan Czerwonego Lisa. Tom 13.
56. Flanagan J. – Królewski zwiadowca. Tom 12.
57. Flanagan J. – Pojedynek w Araluenie. Tom 14.
58. Flanagan J. – Ucieczka z zamku Falaise. Tom 16.
59. Flanagan J. – Zaginione historie. Tom 11.
60. Flanagan J. Zaginiony książę. Tom 15.
61. Gellner D. – Wścibscy
62. Gessner S. – Lil April. Moje życie i inne takie.
63. Giełczyńska – Jonik A. - Duże litery. Opowiadania do nauki czytania. Izabela ratuje wróżki.
64. Goscinny R. – Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru.
65. Goscinny R. – Przygody Gala Asteriksa. Wydanie jubileuszowe.
66. Greenwald L. – 11 zanim 12.
67. Greenwald L. – 12 zanim 13.
68. Grodek J. – Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie.
69. Henn C. - Spacerujący z książkami.
70. Hub U. – Lisy nie kłamią.
71. Jastrun T. – Antek i przyjaciele
72. Justyniarski T. – Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca.
73. Kastner E. – 35 maja.
74. Kiereś E. – Brat.
75. Kinney J. – Dzienniczek Cwaniaczka . Tom 15. Zupełne dno.
76. Kordyasz P. – Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły.
77. Korwin-Szymanowski G. – Kropka.
78. Kosik R. – Amalia i Kuba Kuba i Amelia. Godzina duchów.
79. Kosik R. – Amalia i Kuba Kuba i Amelia. Nowa szkoła.
80. Kosik R. – Amalia i Kuba Kuba i Amelia. Stuoki potwór.
81. Kosik R. – Amalia i Kuba Kuba i Amelia. Tajemnica dębowej korony.
82. Kosik R. – Amalia i Kuba Kuba i Amelia. Wenecki spisek.
83. Kossak – Szczucka Z. – Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata.
84. Library B. – Harry Potter. Podróż przez historię magii.
85. Lind A. – Piaskowy Wilk.
86. Lis A. – Alek i Pan Parasol.
87. Loftin H. – Cyrk Doktora Dolittla.
88. Martynkien N. – Jak zdobyć supermoce.
89. Messenger S. – Seria „Zaginione miasta”. Tom 1. Strażniczka.
90. Messenger S. – Seria „Zaginione miasta”. Tom 2. Wygnanie.
91. Messenger S. – Seria „Zaginione miasta”. Tom 3. Nadpłomień.
92. Messenger S. – Seria „Zaginione miasta”. Tom 4. Niewidzialni.
93. Michałowska T. – Bajki rozśmieszajki.
94. Mielech A. - Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Tom 3. Dookoła świata. Szwecja.
95. Mikołajewski J. – Aniołki kota Caglistro. Kot w worku.
96. Mikołajewski J. – Aniołki kota Caglistro. Syreni śpiew.
97. Mikołajewski J. – Aniołki kota Caglistro. Szklane oczy.
98. Mikołajewski J. – Aniołki kota Caglistro. Uśmiech Bambola.
99. Mikołajewski J. – Aniołki kota Caglistro. Zwycięski koń.
100. Milewska M. – Mietek i skarb Wejhera.
101. Milewska M. - Mietek i tajemnica starej willi.
102. Milewska M. – Mietek, drużyna i piwnica, której nie ma.
103. Milewska M. – Po co nam ta szkoła?
104. Milford K. – Bluecrowne. Opowieść o Greenglass House.
105. Milford K. – Duchy Greenglass House.
106. Milford K. - Greenglass House. Złodziejski węzeł.
107. Mitch J. – Budi. Piłkarz z ulicy.
108. Mizielińscy A. i D. – Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych.
109. Nadin J. – Dziennik Rachel. Lat 13 i 3/4.
110. Nadin J. – Dziennik Rachel. Męki dorastania.
111. Nadin J. – Dziennik Rachel. Szalone lata.
112. Nadin J. – Dziennik Rachel. Szczere wyznania.
113. Norbury J. – Wielka panda i mały smok.
114. Nowak E. – Elwirka na śnieżnej pustyni.
115. Olivas S. – Elena z Avaloru. Złota Księga.
116. Orlińska Z. – Ani słowa o Zosi.
117. Ostrowicka B. – Irena Sendlerowa.
118. Oziewicz T. – Co robią uczucia?
119. Pałasz M. – Elf i dom demonów.
120. Paszkiewicz A. – Książkożercy . Inka ze Srebrnej Groty.
121. Paszkiewicz A. – Książkożercy. Tajny agent Fred.
122. Pawlak E. P. – Mały atlas kotów.
123. Pawlak P. - Felcia, czyli szkice z kichającym berecikiem.
124. Pearson J. – Cudowna podróż Freddiego Yatesa
125. Pennypacker S. – Pax.
126. Pennypacker S. – Pax. Tom 2. Droga do domu.
127. Perepeczko A. – Irenka dziewczynka z Wilna. ”. Seria: Wojny dorosłych – historie dzieci.
128. Perepeczko A. – Jędruś, chłopak ze Lwowa. ”. Seria: Wojny dorosłych – historie dzieci.
129. Perry E. – Nie lubię książek. Koniec kropka.
130. Piasecka W. – Andersen. W poszukiwaniu szczęścia.
131. Piątkowska R. - Cukierki.
132. Pichon L. – Butne wojny.
133. Płoszaj A. - Czarci młyn.
134. Podsiadło J. – Czerwona kartka dla Sprężyny.
135. Praca zbiorowa – Nasze magiczne Encanto.
136. Praca zbiorowa – Opowieści o odwadze i dobroci. Disney. Księżniczka.
137. Punset E. – Nieustraszeni i przygoda w latarni morskiej.
138. Reynolds P. – Kropka.
139. Robaczewski T. – Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944. Bitwa o Monte Casino 1944.
140. Robaczewski T. – Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944. Kocioł Falaise 1944.
141. Robaczewski T. – Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944. Obrona Grodna 1939.
142. Robaczewski T. – Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944. Operacja „Market Garden
1944”.
143. Robaczewski T. – Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944. Szczury Tobruku 1941.
144. Robaczewski T. – Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944. Ucieczka z nieludzkiej ziemi
1940.
145. Rusin A. – Kornela. Tajemne przejście.
146. Rusinek J. – Zaklęcie na „w”. Seria: Wojny dorosłych – historie dzieci.
147. Rzecznik M. – 88/89.
148. Santiago R. – Najfutbolniejsi. Tajemnica głupich dowcipów.
149. Santiago R. – Najfutbolniejsi. Tajemnica nieziemskiego bramkarza.
150. Skowrońska A. – Alfabet polski.
151. Smith B. – Jednorożec Małgosi.
152. Smith D. – 101 dalmatyńczyków.
153. Socha N. – Czarodzieja Zula. Zula i porwanie Kropka.
154. Stanecka Z. – Basia i biblioteka.
155. Stanecka Z. – Basia. Wielka księga przygód.
156. Stanecka Z. – Basia. Wielka księga słów.
157. Stanecka Z. – Czytam sobie. Poziom 2. Historia pewnego statku. O rejsie „Titanica”.
158. Stewner T. – Alea Aquarius. Barwy morza.
159. Stewner T. – Alea Aquarius. Tajemnica oceanów.
160. Stewner T. – Alea Aquarius. Zew wody.
161. Strękowska – Zaremba M. - Marszałek Józef Piłsudski.
162. Strękowska – Zaremba M. – Rotmistrz Witold Pilecki.
163. Sykes J. – Akademia jednorożców. Alina i Szept.
164. Sykes J. – Akademia jednorożców. Róża i kryształka.
165. Sykes J. – Akademia jednorożców. Tu dzieje się magia. Zbiór przygód.
166. Sykes J. – Akademia jednorożców. Zbiór przygód.
167. Szczygielski M. – Czarny młyn.
168. Szpak M. – Czytam sobie. Poziom 1. Dobranocka dla Batmana.
169. Szymeczko K. – A to historia. Opowiadania z dziejów Polski.
170. Szymeczko K. – Gołąbek niepokoju. ”. Seria: Wojny dorosłych – historie dzieci.
171. Taraska A. – Kropka z Błędem.
172. Trojanowski R. – Krótka historia selfie.
173. Tronta I. Po prostu Kasia.
174. Vanier N. – Bella i Sebastian 2.
175. Vanier N. – Bella i Sebastian 3. Przyjaciele na całe życie.
176. Vanier N. – Bella i Sebastian.
177. Vebb H. – Zaopiekuj się mną. Dom dla Moli.
178. Veronique C. – Kropka i kreska.
179. Wachowiak J. – Awaria.
180. Wiśniewska I. – Przyjaciel Północy.
181. Witcher M. – Długa podróż Garryego Hopa.
182. Wojtasik Ł. – Sieciaki. Twarzozmieniacz i wielka gala fejmu.
183. Woźnicka L. – Czarka.
184. Zarębska M. – Artek i bardzo długi tydzień.
185. Żółtowska –Darska Y. – Lewy. Chłopak, który zachwycił świat.

SZKOLNY KONKURS
PIĘKNEGO CZYTANIA
„Czas na Czytanie”

Cele konkursu: 
1) Popularyzacja czytelnictwa i książek dla dzieci i młodzieży znajdujących sięw zbiorach biblioteki szkolnej zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
2) Propagowanie kultury czytelniczej.
3) Dbałość o piękno języka ojczystego.
4) Wdrażanie do staranności przekazu językowego. 
5) Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. 
Uczestnicy: 
Uczniowie klas I – VIII. 
Termin: 18.10.2022r. 
Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece szkolnej do 14.10.2022r. 
Przebieg konkursu: 
1. Wybranie ciekawego fragmentu z dowolnej książki wypożyczonej ze szkolnej biblioteki zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (lista książek znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka). 
2. Przygotowanie się do pięknego głośnego czytania wybranego fragmentu. 
3. Przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z wybranej książki i oczarowanie słuchaczy. 
Czas czytania – do 3 minut. 
4. Wyłonienie przez komisję konkursową zwycięzców w trzech kategoriach: - uczniowie kl. I – III - uczniowie kl. IV – VI - uczniowie kl. VII –VIII Mistrz Pięknego Czytania z każdej kategorii weźmie udział w etapie międzyszkolnym V Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania. 
Ocena: Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury według kryteriów: - technika czytania : płynność, dykcja, tempo czytania; - środki artystycznego wyrazu pauzowanie, tempo, jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą.
Organizatorzy: Irena Mariańska, Ewa Skiba