" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Przygoda w krainie książek!!!

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie przystąpili do VII Ogólnopolskiego
Projektu Wielkiej Ligi Czytelników. Od października 2023r. czytali wskazane
przez koordynatora książki i rozwiązywali na ich podstawie testy. Był to
pierwszy, szkolny etap konkursu. Do etapu drugiego – testu półfinałowego
przystąpiło dwóch uczniów: Szymon Hałaj i Jakub Łobejko. Dzieci pisały test do
książki Joanny Olech „Dynastia Miziołków”. Chłopcy zdobyli potrzebną ilość
punktów do zakwalifikowania się do etapu trzeciego – finału ogólnopolskiego.
Podczas tej rundy czytali książkę „Kwadrans” Moniki Kiereś, a następnie
rozwiązywali test online. Efektem ostatnich zmagań było uzyskanie przez
naszych uczniów tytułu I Wicemistrza Polski. 
Serdecznie gratulujemy!

„Przyroda w poezji”

W dniu 25.04.2024r odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, do którego przystąpiło 19 uczestników. 
Komisja wyłoniła następujących laureatów: 
kategoria klas I – III: 
I miejsce - Mieszko Czechowski kl. II, Wiktor Marinow kl. I 
II miejsce - Agata Bochen kl. IIIa, Jakub Raczkiewicz kl.I 
III miejsce - Antoni Pakuła kl. III a, Paulina Górska kl. I    
kategoria klas IV - V: 
I miejsce – Anna Nowosad kl. V 
II miejsce – Patryk Kowalczuk kl. V , Zuzanna Bukowska kl.V    
kategoria klas VI - VIII: 
I miejsce – Weronika Bochra kl. VIa 
II miejsce – Nikola Łukaszczuk kl. VIa 
III miejsce – Milena Kozieł kl. VIa, Karolina Bojkowska kl. VIa

Spotkanie z pisarką

23 kwietnia z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” w naszej bibliotece gościliśmy p. Monikę Korniejuk – autorkę i ilustratorkę książek dla dzieci. Przedszkolaki i uczniowie kl. I – III dowiedzieli się jak powstawały jej utwory. Autorka zaprezentowała swoje najnowsze publikacje, dzieci podawały pomysły na nowe historie. Na zakończenie była możliwość zakupu książeczki z indywidualnym autografem autorki.

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Przyroda w poezji

Cele konkursu:
- kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i otaczającej przyrody, 
- rozbudzanie zainteresowań literackich i przyrodniczych, 
- popularyzacja poezji i rozbudzanie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział w organizowanych konkursach,    
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.    
Zasady uczestnictwa:    
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–VIII z podziałem na trzy kategorie: kl. I–III, kl. IV–V, kl. VI-VIII,    
- konkurs będzie miał formę recytacji dowolnego wiersza o tematyce przyrodniczej,    
- chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście do dn. 19.04.2024r., 
- konkurs odbędzie się 25.04.2024r.     
Kryteria oceny:    
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:    
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 
- interpretacja słowna tekstu, 
- kultura słowa,    
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).    

Organizator: 
Biblioteka szkolna  

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

14 grudnia 2023r. odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika naszej biblioteki. Uroczystość rozpoczęła się krótką częścią artystyczną w wykonaniu uczniów kl. I – III. Po zaprezentowaniu wierszy i piosenek dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor Eliza Orzeszko pasowała je na czytelników. Z tej okazji pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki.

Nasi uczniowie pięknie czytają

W dniu 23.11.2023r. w bibliotece szkolnej odbył się „Konkurs Pięknego Czytania”. Chętni uczniowie prezentowali fragmenty przygotowanego przez siebie tekstu spośród książek wskazanych dla poszczególnych kategorii. 
Jury w składzie: E. Orzeszko, T. Wolszczak, I. Bedłuszak - Kamińska nagrodziło następujących uczniów: 
kategoria klas II – III: 
I miejsce – Jan Wygiera 
II miejsce –Agata Bochen, Julia Pamulska 
III miejsce – Mikołaj Powaga, Mark Kuszynow 
Wyróżnienie: Szymon Pietrzak, Patryk Gierun 
kategoria klas IV - V: 
I miejsce – Lilianna Oleszczuk, Wiktoria Słomczyńska 
II miejsce – Maja Michalczuk, Zuzanna Sobczuk 
III miejsce – Szymon Hałaj, Anna Nowosad 
Wyróżnienie: Robert Dolecki kategoria 
klas VI - VIII: 
I miejsce – Weronika Bochra, Jan Łobejko 
II miejsce – Mateusz Burak, Michał Kosiniec 
III miejsce – Milena Kozieł, Paulina Swatowska 
Wyróżnienie: Nikola Łukaszczuk, Mateusz Wójtowicz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Z wizytą w Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie

09.11.2023r. uczniowie naszej szkoły z klas I – V brali udział w konkursie recytatorskim „Świat magicznych skrzydeł” zorganizowanym przez Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie. Recytacja dzieci oceniana była w trzech kategoriach: 
Kl. I – II 
I miejsce – Zofia Połajdowicz kl.1 
II miejsce – Jakub Raczkiewicz, kl.1 
III miejsce – Piotr Biernacki kl.1 
Wyróżnienie: Oliwia Sereda kl.1, Jan Wygiera kl. 2    
Kl. III I miejsce – Agata Bochen kl. 3a 
II miejsce – Gabriela Połajdowicz kl. 3b 
III miejsce – Zuzanna Drzewiecka kl. 3b 
Wyróżnienie: Milena Kubiak kl. 3a, Dorian Wierzchoń i Franciszek Błeszyński kl. 3b    
Kl. IV – V 
I miejsce – Lilianna Oleszczuk kl. 4a 
II miejsce – Szymon Hałaj kl. 4a, Zuzanna Bukowska kl.5
 III miejsce – Daria Grabowska kl.5 
Wyróżnienie: Lena Herbut kl. 4a.

Wcześniej odbył się Gminny Konkurs Plastyczny „Świat Magicznych Skrzydeł”. Laureatami z naszej szkoły zostali: 
Kategoria 7 – 9 lat Forma płaska: 
I miejsce – Jan Wygiera kl.2 
II miejsce – Zofia Połajdowicz kl.1 
wyróżnienie – Milena Kubiak kl. 3a. 
Forma przestrzenna: 
I miejsce – Gabriela Połajdowicz kl. 3b, 
wyróżnienie – Oliwia Sereda kl. 1 
Kategoria 10 – 12 lat 
Forma płaska: 
wyróżnienie – Zuzanna Sobczuk kl.5. 
Gratulujemy.  

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

„Czas na Czytanie”

Cele konkursu:
1) Popularyzacja czytelnictwa i książek dla dzieci i młodzieży
2) Propagowanie kultury czytelniczej;
3) Dbałość o piękno języka ojczystego;
4) Wdrażanie do staranności przekazu językowego;
5) Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
Uczestnicy:
Uczniowie klas II – VIII.
Termin: 23.11.2023r.
Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece szkolnej do 17.11.2023r.
Przebieg konkursu:
1.Wybranie ciekawego fragmentu z książki wskazanej dla poszczególnych kategorii:
kl. II – III – Dorota Gellner „Wścibscy”
kl. IV – VI – Ewa Nowak „Pajączek na rowerze”
kl. VII – VIII – John Flanagan „Zwiadowcy. Ruiny Goranu”.
2. Przygotowanie się do pięknego głośnego czytania wybranego fragmentu.
3. Przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu książki i oczarowanie słuchaczy. Czas
czytania – do 3 minut.
4. Wyłonienie przez komisję konkursową zwycięzców w trzech kategoriach:
- uczniowie kl. II – III
- uczniowie kl. IV – VI
- uczniowie kl. VII –VIII
Ocena:
Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury według kryteriów:
płynność, dykcja, tempo czytania, modulacja głosu, mimika, kontakt wzrokowy z odbiorcą.
Organizatorzy: Irena Mariańska, Ewa Skiba

Narodowe Czytanie

5.10.2023r.  w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku wspólnie czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Na wstępie p. Irena Mariańska odczytała list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich Polaków nawiązujący do Narodowego Czytania. W akcji wzięli udział: pani dyrektor szkoły – Eliza Orzeszko, pan wicedyrektor – Tadeusz Wolszczak, pani dyrektor Centrum Bibliotek  i Kultury Gminy Chełm – Iwona Bedłuszak-Kamińska, przedstawiciel Rady Rodziców – pani Paulina Kochaniec, nauczyciel j. polskiego – pani Anna Popek, pani bibliotekarka – Ewa Skiba i wybrani uczniowie z  klasy VII i VIII. Wspaniała dekoracja i słowo wygłoszone przez pana wicedyrektora przybliżyły dzieciom genezę powstania utworu i zrozumienia zagadnień poruszanych w tej lekturze.

29 września 2023r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dzień ten został ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy we wrześniu 2001 roku. Od tego czasu co roku obchodzony jest 29 września, w rocznicę urodzin Janiny Porazińskiej - autorki książek dla  dzieci i młodzieży.     
W naszej szkole również odbyła się akcja głośnego czytania, którą zainicjowała p. Irena Mariańska. Uczniom klas I – III czytała pani dyrektor Eliza Orzeszko oraz pan wicedyrektor Tadeusz Wolszczak. Do akcji włączyli się starsi uczniowie, którzy klasach IV – VIII na wybranych lekcjach prezentowali wybrane książki.