" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Dostępność

Deklaracja dostępności w Szkole Podstawowej w Okszowie

Raport dostępności III 2021 r.

Zgłoszenie tłumacza