" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

RODZICE UCZNIÓW KL. 8

Lubelski Kurator Oświaty organizuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. "Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia".
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.
Poniżej znajduje się przycisk do zalogowania się na konferencję. Zachęcamy do udziału w organizowanym spotkaniu.

"Wspierająca rola rodziców w wyborze drogikształcenia"
- spotkanie Teams
9 lutego 2022 r. (środa)  godz.17.00

PRZERWY W PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W 2022 ROKU

Na podstawie § 12 ust. 1 w powiązaniu z § 18 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 7 grudnia 2021r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie w porozumieniu z Radą Rodziców podaje do wiadomości wykaz przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego w roku 2022.

Oddział przedszkolny będzie zamknięty: 7 stycznia, 21 – 25 lutego, 2 maja, 17 czerwca, 18 lipca – 5 sierpnia, 31 października, 23 – 30 grudnia.

W okresie ferii zimowych i letnich oddział przedszkolny pełni dyżur w systemie 5-cio godzinnym (8.00 – 13.00), bez dodatkowych zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Dowóz dzieci w czasie, gdy w szkole podstawowej nie odbywają się zajęcia dydaktyczne zapewniają rodzice.