" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

PRZERWY W PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W 2023 ROKU

Na podstawie § 12 ust. 1 w powiązaniu z § 18 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 10 listopada 2022 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie w porozumieniu z Radą Rodziców podaje do wiadomości wykaz przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego w roku 2023.
Oddział przedszkolny będzie zamknięty:
23 – 27 stycznia, 7 i 11 kwietnia, 2 maja, 9 czerwca, 17 lipca – 14 sierpnia, 27 – 29 grudnia

W okresie ferii zimowych i letnich oddział przedszkolny pełni dyżur w systemie 5-cio godzinnym (8.00 – 13.00), bez dodatkowych zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Dowóz dzieci w czasie, gdy w szkole podstawowej nie odbywają się zajęcia dydaktyczne zapewniają rodzice.