" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Historia szkoły

Historia szkoły sięga okresu sprzed I wojny światowej. Przekazy ustne wskazują, że szkoła powszechna (podstawowa) w Okszowie zlokalizowana była w drewnianym budynku w pobliżu skrzyżowania dróg prowadzących w kierunku Rudy-Huty i Czułczyc. Budynek znajdował się w tym miejscu do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku (informacje o carskim pochodzeniu szkoły przekazywali nieżyjący już mieszkańcy Okszowa).

Szkoła Podstawowa w Okszowie - 1965 r.

Szkoła Podstawowa w Okszowie - 1973 r.

W latach 70-tych mieściła się w murowanym budynku przy głównej ulicy Okszowa, gdzie obecnie mieści się Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm.

W obecnym, budynku funkcjonowała od 1990 roku jako ośmioklasowa szkoła podstawowa. Z dniem 1 września 1999 r. stała się szkołą publiczną o strukturze organizacyjnej sześcioklasowej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Od roku 2007 utworzony został Zespół Szkół łączący Szkołę Podstawową i Gimnazjum Publiczne.
Organ prowadzący - Gmina Chełm.