" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Rok szkolny 2021-2022

Rok szkolny 2012-2013

Rok szkolny 2011-2012

Rok szkolny 2010-2011

Rok szkolny 2009-2010

Rok szkolny 2007-2008

Rok szkolny 2006-2007