" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II
Szkole Podstawowej w Okszowie